DUSZPASTERSTWO MŁODYCH OKRĘGU BRZESKIEGO

32 – 800 Brzesko, Plac św. Jakuba 1

e-mail: brzesko1@diecezja.tarnow.pl; lukaszpol@op.pl
telefon: 14-686-37-05; kom. 504 207 669

Plan 16. Synaju w Brzesku (sobota 20 listopada 2021):

19:00 – rozpoczęcie w Auli Chrystusa Króla i łączenie się z  Tarnowem;

19:15 – przedstawienie Okręgu Brzeskiego wszytkim uczestnikom Synaju w Diecezji on-line

19:45 – mały poczęstunek

20:15 – przejście ze znakami ŚDM przez drzwi Roku Jakubowego i rozpoczęcie czuwania w kościele

21:00 – Apel Jasnogórski i zakończenie Synaju.

z pozdrowieniami w Chrystusie Panu

DUSZPASTERZ MŁODYCH

OKRĘGU BRZESKIEGO

ks. Łukasz Polniaszek