Poniedziałek 11.02
06:3o 1/ † Jan Zachara – od koleżanek i kolegów z brzeskich wodociągów
2/ W 18. rocznicę urodzin Wiktora i Mikołaja z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz o dalsze błogosławieństwo i opiekę Bożą
17:oo † Helena Jaworska w 2 rocznicę śmierci – od męża i synów
Poza Parafią: 1/ † Melania Krokosz – od Stanisławy Ryncarz z rodziną
2/ † Jan Zachara – od pracowników Urzędu Miasta Brzeska
3/ † Krzysztof Łanocha – od Małgorzaty i Kazimierza Rozciecha
4/ † Eleonora Kaźmierczyk – od rodziny Nadolski i Libera

Wtorek 12.02
06:3o 1/ † Adam Płachta – od Bogusławy i Piotra Dadej
2/ † Bernadeta Nowak w rocznicę śmierci
17:oo † Anna Konieczna – od syna Józefa
Poza Parafią: 1/ † Melania Krokosz – od rodziny Czosnków
2/ † Jan Zachara – od pracowników Urzędu Miasta Brzeska
3/ † Krzysztof Łanocha – od koleżanek z pracy z Brzeska
4/ † Eleonora Kaźmierczyk – od rodziny Cisaków z Mokrzysk

Środa 13.02
06:3o † Aniela Cisak – Franciszek mąż, Barbara i Jerzy dzieci
17:oo † Melania Krokosz – od córki Małgorzaty z rodziną
Poza Parafią: 1/ † Melania Krokosz – od Stanisławy Małek z rodziną
2/ † Jan Zachara – od Zbigniewa i Beaty Łanocha
3/ † Krzysztof Łanocha – od Katarzyny i Przemysława Kłeczek
4/ † Eleonora Kaźmierczyk – od rodziny Wilczków

Czwartek 14.02
06:3o † Anna Konieczna – od wnuczki Kingi i Mariusza
17:oo † Kazimiera Laska – od Kazimierza Brzyka z rodziną
Poza Parafią: 1/ † Melania Krokosz – od rodziny Romuzgów
2/ † Jan Zachara – od Grażyny Śledź
3 / † Krzysztof Łanocha – od wujka Stanisława z żoną
4/ † Eleonora Kaźmierczyk – od Marii Ciura i Danuty Barnackiej

Piątek 15.02
06:3o 1/ † Piotr i Aniela Mucha
2/ † Irena Pytka w miesiąc po śmierci
17:oo W 90. rocznicę urodzin ks. Jerzego Rudnika z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz o dalsze błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Bożą
Poza Parafią: 1/ † Melania Krokosz – od rodziny Grabarzów
2/ † Jan Zachara – od rady nadzorczej i administracji Społem Brzesko
3/ † Krzysztof Łanocha – od kuzynki Moniki z rodziną
4/ †Eleonora Kaźmierczyk – od Marii Ćwioro z rodziną

Sobota 16.02
06:3o † Anna Konieczna – od wnuków Krystiana, Filipa i Damiana
17:oo † Czesław Kania w rocznicę śmierci – od żony i dzieci z rodzinami
Poza Parafią: 1/ † Melania Krokosz – od Haliny Migdał
2/ † Jan Zachara – od rady nadzorczej i administracji Społem Brzesko
3/ † Eleonora Kaźmierczyk – od Marii Nalepka

Niedziela 17.02
07:oo † Franciszek Nalepka w rocznicę śmierci
08:3o † Stanisław Zachara w rocznicę śmierci
10:oo † Józef Jeziorek w 4. rocznicę śmierci
12:oo † Helena i Stefan Góra oraz ich rodzice
16:oo W intencji wszystkich Parafian
Poza Parafią: 1/ † Melania Krokosz – od Janiny Ii Waldemara Banaśkiewicz z rodziną
2/ † Jan Zachara – od koleżanek Eweliny z administracji Społem Brzesko
3/ † Eleonora Kaźmierczyk – od rodziny Kopaczów