W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, stosując się do rozporządzeń organów państwowych informujemy, że w tej wyjątkowej sytuacji, podczas każdej Mszy św. wewnątrz kościoła może przebywać maksymalnie 50 osób (łącznie z celebransem i służbą kościelną).
Prosimy wszystkich o skorzystanie z dyspensy ks. Biskupa Tarnowskiego

Zgodnie z zaleceniami KEP, Ciało Pańskie możemy przyjmować na rękę. Ten, kto w taki sposób pragnie przyjąć Komunię św. powinien zadbać o to, by jego dłonie były czyste i pozbawione rękawiczek. Podchodząc do Komunii połóżmy na otwartej prawej dłoni otwartą lewą dłoń i tak obie wyciągnijmy w kierunku kapłana. Po otrzymaniu Ciała Pańskiego wypowiedzmy słowo „Amen”, a następnie spożyjmy Je pozostając przed kapłanem. Dopiero po spożyciu Ciała Pańskiego możemy powrócić na swoje miejsce. Komunię św. podamy najpierw wszystkim pragnącym przyjąć ją na rękę, a następnie udzielimy jej wszystkim pozostałym w sposób tradycyjny.

1. W związku z wprowadzonym w naszym kraju stanem zagrożenia epidemicznego zachęcamy do odpowiedzialnego traktowania zaleceń władz i służb państwowych. Starsi oraz dzieci i młodzież niech pozostają w domach, ograniczając wychodzenie tylko do spraw koniecznych. Zachęcany do sąsiedzkiej pomocy osobom potrzebującym. Łączmy się w tym czasie duchowo z Kościołem korzystając ze środków masowego przekazu i prośmy P. Boga o zmiłowanie i przetrwanie kryzysu.

2. Msze św. będą dzisiaj sprawowane o godz. 7.oo, 8:3o, 10:oo, 12:oo i 16:oo. Po każdej Mszy św. będziemy śpiewać suplikacje prosząc P. Boga o ustanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

3. Nie będzie (do odwołania) Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, Godzinek ani żadnych innych nabożeństw (nie dotyczy codziennych Mszy św.).

4. W czwartek obchodzimy uroczystość św. Józefa oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Msze św. będą sprawowane o godz. 6:3o oraz o godz. 17:oo.

5. Kancelaria parafialna będzie nieczynna aż do odwołania. Kapłani pozostają oczywiście przy swoich obowiązkach, jednak w razie potrzeby prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (tel. 693 783 222).

6. W niedzielę za dwa tygodnie (29 marca) jest planowane (w zależności od sytuacji) spotkanie Rady Parafialnej i zespołu synodalnego.