Na stole, oprócz pokarmów które chcecie spożywać, umieśćcie również świecę, którą zapalacie do waszej modlitwy rodzinnej. Nie zapomnijcie o odświętnym udekorowaniu stołu i świątecznej zastawie.

Przygotujcie egzemplarz papierowy Pisma Świętego, aby odczytać fragment Ewangelii według św. Mateusza (rozdział 28, wersety 1-7).

Błogosławieństwa pokarmów dokonuje ojciec, matka lub ktoś z członków rodziny przed porannym wspólnym posiłkiem w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

P.= prowadzący modlitwę

W.= wszyscy obecni

Na początek, stojąc wokół stołu, niech jedna osoba zapali świecę.

P: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

W: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Możecie zaśpiewajcie lub odtworzyć z płyty albo z kanału YouTube pieśń wielkanocną np. Wesoły nam dzień dziś nastał.

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO

Jedna osoba niech odczyta następujący fragment biblijny (starajcie się odczytać z papierowego egzemplarza Pisma świętego).

Posłuchajcie słów z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 28,1-7)

O świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: „Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie”».

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

P: Panie Jezu, gromadzimy się wokół naszego stołu wielkanocnego, aby uczcić twoje Zmartwychwstanie. Przygotowaliśmy na Twoją cześć: jajka, wędliny, masło, sól, chrzan, słodką babkę (można wymienić to, co zostało przygotowane na śniadanie). Pomóż nam cieszyć się tym, że jesteśmy razem i okazać Ci wdzięczność za dary, które nam dajesz.

P: Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba.

Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W: Amen.

P: Chryste zasiądź wśród nas.

Teraz możecie złożyć sobie życzenia, potem usiądźcie do posiłku.

W trakcie śniadania porozmawiajcie o usłyszanej Ewangelii i o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa i o codziennych zwyczajnych sprawach.

Na zakończenie śniadania odmówcie modlitwę

P: Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

W: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

P: Módlmy się.

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący ziemi,  spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił.

Który żyje i króluje na wieki wieków

W: Amen.