Do czerwca 2020 r. dzięki kolędnikom misyjnym Diecezja Tarnowska wykonała w kilku krajach Afryki 77 studni głębinowych (Rep. Środkowoafrykańska – 33, Czad – 32, Rep. Konga – 6, Kamerun – 3, Zambia – 2 i Etiopia – 1), a w Brazylii zbudowała 80 cystern na wodę. Dla pełnego obrazu tego daru należy dodać kilka studni wykonanych dzięki środkom zebranym za sprzedaż makulatury pozyskanej w naszej Diecezji (2 w Republice Środkowoafrykańskiej, 2 w Czadzie, 1 w Kamerunie i 1 w Ugandzie).
Potrzeby są nadal wielkie. Dlatego obecnie Tarnowski Wolontariat Misyjny prosi o zbieranie powszechnie dostępnych zakrętek plastikowych po zużytych napojach. Mając świadomość, że one w wielu miejscach są już zbierane na różne szlachetne cele, nie chcemy ich zawłaszczać; mamy na uwadze jedynie te, które się marnują. W naszej Parafii można zostawiać je obok wejścia do Domu Parafialnego.