„Bóg w swoim wielkim miłosierdziu
przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa
na nowo zrodził nas do żywej nadziei.”
(1 List św. Piotra 1,3)
Chrystus za nas umarł i zmartwychwstał!
Radujmy się! Alleluja!
Niech nadzieja Zmartwychwstania
nie gaśnie w naszych sercach.
niech wypełnia naszą codzienność
i całe nasze życie
blaskiem wielkanocnego poranka.
Chrystus pokonał śmierć i szatana!
Niech ta prawda dodaje nam otuchy,
niech nas umacnia w naszej ziemskiej wędrówce
i pomaga nam wierzyć
w ostateczne zwycięstwo Dobra.
Ta wiara napełni nas przekonaniem,
że jesteśmy przeznaczeni do życia, a nie do śmierci,
a nasze starania o dobro w codzienności
mają głęboki sens!
Z darem modlitwy przy eucharystycznym ołtarzu
stanowiącym
sakramentalną Kalwarię
i chwalebny Grób naszego Zbawiciela
wszystkim P.T. Parafianom i Gościom
życzymy
BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO!