PORZĄDEK DOROCZNEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU PIĄTEK 06.11.2020

8:oo              Godzinki, Msza św. i rozpoczęcie adoracji

9:oo – 10:oo ul. Wiedeńska, ul. Jesionowa

10:oo – 11:oo ul. Floriańska

11:oo – 12:oo ul. Torowa, ul. Kamionka, ul. Kasztanowa

12:oo – 13:oo ul. ks. Mazurkiewicza

13:oo – 14:oo ul. Warszawska, ul. Zielna, ul. Strażacka

14:oo – 15:oo ul. M. Konopnickiej, ul. Kasprowicza

15:oo – 16:oo ul. Sądecka, ul. Wiśnicka, ul. Wiśniowa

16:oo – 17:oo ul. Klonowa, ul. Nowy Świat, ul. Górna

17:oo              modlitwy do Miłosierdzia Bożego za dusze wypominane, zakończenie adoracji oraz Msza Święta

Ogłoszenia parafialne 25.10.2020

W związku z wprowadzeniem w Polsce ograniczeń wynikających z trwającej pandemii, stosując się do rozporządzeń organów państwowych informujemy, że obecnie podczas każdej Mszy św. wewnątrz kościoła może przebywać maksymalnie 1 osoba na 7 m2. Dlatego prosimy o zbieranie numerów znajdujących się przy wejściu, wychodząc pozostawiamy je z powrotem; brak numerów oznacza, że wszystkie miejsca zostały już zajęte. Przypominamy także o obowiązku noszenia maseczki zakrywającej usta i nos. Zachęcamy do odpowiedzialnego traktowania zaleceń władz i służb państwowych. Pamiętajmy też do sąsiedzkiej pomocy osobom potrzebującym. Łączmy się w tym czasie duchowo z Kościołem korzystając ze środków masowego przekazu i prośmy P. Boga o zmiłowanie i przetrwanie kryzysu.

1. Dziś obchodzimy rocznicę poświęcenia naszego kościoła parafialnego. Dziś także w naszej Diecezji przypada niedziela synodalna. Msze św. są sprawowane o godz. 7:oo, 8:3o (dla młodzieży – transmitowana), 10:oo (dla dzieci – transmitowana) i 12:oo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu oraz dziękczynnym Te Deum (transmitowana); o godz. 16:oo nabożeństwo różańcowe (transmitowane) i następnie Msza św. Po wieczornej Mszy św. na spotkanie na plebanii zapraszamy członków Rady Parafialnej i zespołu synodalnego.
Dzisiejsza składka jest przeznaczona na potrzeby parafialne. Można także wpłacać środki bezpośrednio na konto parafialne wpisując w tytule wpłaty „na potrzeby parafii”. Dziękujemy wszystkim, którzy w rożny sposób swoimi ofiarami cały czas nas wspierają. Bóg zapłać!
Numer konta bankowego Parafii (PKO BP): 77 1020 4984 0000 4402 0032 2164

2. W ciągu tygodnia codziennie o godz. 18:oo Msza św. i październikowe nabożeństwo różańcowe (transmitowane) – zakończenie w sobotę.

3. W tym tygodniu w liturgii obchodzimy:
— w środę: święto św. Szymona i Judy Tadeusza apostołó

4. W związku z uroczystością Wszystkich Świętych możliwość spowiedzi codziennie pół godziny przed rozpoczęciem nabożeństwa.

5. Wypełnione kartki z wypominkami listopadowymi i rocznymi można składać w zakrystii lub kancelarii parafialnej do najbliższej soboty.

6. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele będą sprawowane o godz. 7:oo, 8:3o, 10:oo i 12:oo; o godz. 15:oo różaniec za dusze wypominane i po nim Msza św.
Nie będzie w tym roku Mszy św. ani nabożeństwa na cmentarzu parafialnym.
Przypominamy o zaleceniach władz kościelnych i państwowych, aby rozłożyć w czasie wizyty na cmentarzach i unikać tworzenia zgromadzeń.
W dniu Wszystkich Świętych przy kościele odbędzie się ogólnodiecezjalna zbiórka do puszek przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.

7. W tym roku przez cały listopad za nabożne odwiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny dla dusz w czyśćcu cierpiących. Natomiast od południa pierwszego listopada i przez cały dzień wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych (2.11) można zyskać taki odpust za nawiedzenie kościoła i odmówienie modlitwy za zmarłych w celu przyjścia z pomocą ich duszom. Przypominamy warunki zyskania odpustu: spowiedź i Komunia św., odmówienie Modlitwy Pańskiej i Wyznania wiary oraz wybranej modlitwy w intencjach papieskich a także wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Osoby chore, starsze i wszyscy, którzy nie mogą opuścić domu mogą zyskać odpust na drodze duchowej łączności ze wspólnotą wiernych.

8. Od początku listopada zmienia się pora sprawowania nabożeństw wieczornych – będą się one rozpoczynać o godz. 17:oo. Zmianie ulegają także godziny urzędowania kancelarii parafialnej – w środę i piątek: będzie ona czynna od godz. 18:oo do godz. 18:45; w pozostałe dni tygodnia bez zmian. Obecnie jednak (aż do odwołania) we wszystkich sprawach prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (tel. 693 783 222).

9. Zmiana tajemnic różańcowych będzie w niedzielę za dwa tygodnie.

10. W piątek kolejnego tygodnia (6 listopada) dla naszej Parafii przypada doroczna adoracja Najświętszego Sakramentu. Prosimy serdecznie, by nie pozostawiać wtedy kościoła pustego.
Nie będzie w tym dniu Mszy św. o godz. 6:3o.

11. Transmisje nabożeństw z kościoła odbywają się poprzez parafialną stronę internetową, zakładka kamera (https://parafiajasien.pl/kamera)

Ogłoszenia parafialne 18.10.2020

W związku z wprowadzeniem w Polsce ograniczeń wynikających z trwającej epidemii, stosując się do rozporządzeń organów państwowych informujemy, że obecnie podczas każdej Mszy św. wewnątrz kościoła może przebywać maksymalnie 1 osoba na 4 m2. Dlatego prosimy o zajmowanie miejsc oznaczonych numerami. Obowiązuje też noszenie maseczki zakrywającej usta i nos. Zachęcamy do odpowiedzialnego traktowania zaleceń władz i służb państwowych. Pamiętajmy też do sąsiedzkiej pomocy osobom potrzebującym. Łączmy się w tym czasie duchowo z Kościołem korzystając ze środków masowego przekazu i prośmy P. Boga o zmiłowanie i przetrwanie kryzysu.

1. Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Misyjną, która rozpoczyna tydzień misyjny – modlimy się za misjonarzy i kraje misyjne. Msze św. są sprawowane o godz. 7:oo, 8:3o, 10:oo i 12:oo. O godz. 16:oo nabożeństwo różańcowe i po nim Msza św. Dzisiejsza składka jest przeznaczona na Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary.

2. W ciągu tygodnia Msza św. i nabożeństwo różańcowe są sprawowane codziennie o godz. 18:oo. Serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy.

3. W tym tygodniu w liturgii obchodzimy:
— we wtorek: wspomnienie św. Jana Kantego kapłana
— w czwartek: wspomnienie św. Jana Pawła II papieża

4. W przyszłą niedzielę obchodzimy liturgiczną uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła. Jest to także niedziela synodalna w naszej diecezji. Zapraszamy na nauki stanowe: o godz. 8:3o dla młodzieży, o godz. 10:oo dla dzieci, na pozostałych Mszach św. dla dorosłych. Składka w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na cele parafialne.

5. W przyszłą niedzielę jest planowane (w zależności od sytuacji) spotkanie Rady Parafialnej i Zespołu Synodalnego (o godz. 17:oo na plebanii). Potwierdzenie lub odwołanie tego spotkania podamy w ogłoszeniach za tydzień.

6. Można zabierać kartki na wypominki listopadowe i roczne, które znajdują się na ołtarzach bocznych. Wypełnione składamy w zakrystii lub kancelarii (do końca października).