Ogłoszenia parafialne 29.03.2020

1. Dzisiaj Msze św. będziemy sprawować o godz. 7:oo, 8:3o, 10:oo, 12:oo (nie będzie Mszy św. o godz. 16:oo – intencja będzie odprawiona o godz. 10:oo). Celebracja o godz. 10:oo i o godz. 12:oo będzie transmitowana na profilu facebookowym naszej Parafii; można do niej dołączyć także poprzez naszą stronę internetową, odświeżając ją w momencie rozpoczęcia transmisji.
Nie odbędzie się także spotkanie Rady Parafialnej.

2. W ciągu tygodnia Msze św. w kościele w obecności jedynie kleryka i sióstr zakonnych będą sprawowane codziennie o godz. 6:3o a także w środę i piątek o godz. 18:oo. Codziennie odmawiamy modlitwę różańcową o godz. 20:3o. Nie będzie żadnych innych nabożeństw. Modlimy się także w kaplicy na plebanii. Odprawiamy we wszystkich intencjach, które zostały przyjęte. Zachęcamy do uczestniczenia w nabożeństwach poprzez środki masowego przekazu a także poprzez transmisje internetowe z naszego kościoła.

3. Za tydzień przypada Niedziela Palmowa – pamiątka wjazdu P. Jezusa do Jerozolimy. Nie będzie zmiany tajemnic różańcowych.

4. Kancelaria parafialna będzie nieczynna aż do odwołania. W razie konieczności prosimy o kontakt telefoniczny Dotyczy to także spraw związanych z przyjmowaniem sakramentów świętych. (tel. 693 783 222)

5. Codziennie o godz. 20:3o osoby duchowne z naszej Parafii odmawiają modlitwę różańcową o ustanie epidemii, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Jest ona transmitowana na parafialnym profilu facebookowym. Zachęcamy do duchowej łączności. Można także włączyć się w tę modlitwę przesyłając nagrania odmawianych dziesiątków poprzez WhatsApp na nr +48 505 394 462.

6. Przypominamy o konieczności pozostawania w domach i ograniczeniu wychodzenia na zewnątrz do spraw najpotrzebniejszych. W tym trudnym okresie pamiętajmy o osobach w podeszłym wieku i samotnych. Zachęcany do sąsiedzkiej pomocy wszystkim potrzebującym. W potrzebach można także zwracać się do nas pod wskazanymi wyżej numerami telefonu.

7. Drodzy Parafianie, nasza Parafia utrzymywana jest z Waszych ofiar. Epidemia wszystkim przynosi różnorodne ograniczenia. Obecnie nie podejmujemy więc żadnych inwestycji. Jednak nadal dbamy o naszą świątynię. W związku z tym, jeśli ktoś ma taką możliwość, prosimy o wsparcie. Można to zrobić wpłacając bezpośrednio na konto parafialne i wpisując w tytule wpłaty „na cele parafialne”. Dziękujemy wszystkim, którzy w rożny sposób swoimi ofiarami nas cały czas wspierają. Bóg zapłać!
Numer konta bankowego Parafii (PKO BP):
77 1020 4984 0000 4402 0032 2164

Ogłoszenia parafialne 22.03.2020

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, stosując się do rozporządzeń organów państwowych przypominamy, że w tej wyjątkowej sytuacji, podczas każdej Mszy św. na zewnątrz i wewnątrz kościoła może przebywać maksymalnie 50 osób (łącznie z celebransem i służbą kościelną). Prosimy wszystkich o korzystanie z dyspensy ks. Biskupa Tarnowskiego.

Zgodnie z zaleceniami KEP, Ciało Pańskie możemy przyjmować na rękę. Ten, kto w taki sposób pragnie przyjąć Komunię św. powinien zadbać o to, by jego dłonie były czyste i pozbawione rękawiczek. Podchodząc do Komunii połóżmy na otwartej prawej dłoni otwartą lewą dłoń i tak obie wyciągnijmy w kierunku kapłana. Po otrzymaniu Ciała Pańskiego wypowiadamy słowo „Amen”, a następnie spożywamy Je pozostając przed kapłanem. Dopiero po spożyciu Ciała Pańskiego możemy powrócić na swoje miejsce. Komunię św. podamy w pierwszej kolejności wszystkim przyjmującym ją na rękę, a dopiero następnie udzielimy jej wszystkim pragnącym przyjąć ją w sposób tradycyjny.

1. Dzisiaj Msze św. sprawujemy o godz. 7:oo, 8:3o, 10:oo, 12:oo i 16:oo. Po każdej Mszy św. będziemy śpiewać suplikacje prosząc P. Boga o ustanie epidemii. Nie będzie nabożeństwa Drogi Krzyżowej ani Gorzkich Żali. Celebracja o godz. 10:oo i o godz. 12:oo będzie transmitowana na profilu facebookowym naszej Parafii; można do niej dołączyć także poprzez stronę internetową naszej Parafii, odświeżając ją w momencie rozpoczęcia transmisji.

2. W środę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego oraz Dzień Świętości Życia.

3. W ciągu tygodnia Msza św. będzie sprawowane codziennie o godz. 6:3o; w środę i piątek także o godz. 17:oo. Nie odprawiamy żadnych innych nabożeństw. Można w nich uczestniczyć poprzez środki masowego przekazu.

4. Codziennie o godz. 20:3o osoby duchowne z naszej Parafii odmawiają modlitwę różańcową o ustanie epidemii, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Jest ona transmitowana na parafialnym profilu facebookowym. Zachęcamy do duchowej łączności. Można także włączyć się w tę modlitwę przesyłając nagrania odmawianych dziesiątków poprzez WhatsApp na nr +48 505 394 462.

5. Kancelaria parafialna będzie nieczynna aż do odwołania. Kapłani pozostają przy swoich obowiązkach – w razie potrzeby prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (tel. 693 783 222).

6. W przyszłą niedzielę jest planowane (w zależności od sytuacji) spotkanie Rady Parafialnej (o godz. 17:oo na plebanii). Potwierdzenie lub odwołanie tego spotkania podamy w ogłoszeniach za tydzień.

7. W związku ze stanem epidemii w naszym kraju prawdopodobne staje się, że nie będzie możliwe zorganizowanie spowiedzi przedświątecznej w tradycyjny sposób. Dlatego przypominamy, że okres Komunii św. wielkanocnej trwa już od Środy Popielcowej i zakończy się w niedzielę Najświętszej Trójcy (7 czerwca). Dla wszystkich, którzy chcieliby się wyspowiadać jesteśmy dostępni w konfesjonałach codziennie pół godziny przed rozpoczęciem Mszy św. (rano i wieczorem). Można w tym czasie przystępować do spowiedzi pamiętając, że na zewnątrz (plac kościelny) i wewnątrz kościoła może przebywać maksymalnie 50 osób (łącznie z kapłanami i służbą kościelną). Jeśli zajdzie taka potrzeba czas naszego dyżuru w konfesjonale zostanie rozszerzony.

8. Przypominamy o potrzebie pozostawania w domach i ograniczenia wychodzenia na zewnątrz. W tym trudnym okresie pamiętajmy o osobach w podeszłym wieku i samotnych. Zachęcany do sąsiedzkiej pomocy wszystkim potrzebującym. Łączmy się też w tym czasie duchowo z Kościołem korzystając ze środków masowego przekazu i prośmy P. Boga o zmiłowanie i siłę do przetrwania tego kryzysu.

Ogłoszenia parafialne 15.03.2020

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, stosując się do rozporządzeń organów państwowych informujemy, że w tej wyjątkowej sytuacji, podczas każdej Mszy św. wewnątrz kościoła może przebywać maksymalnie 50 osób (łącznie z celebransem i służbą kościelną).
Prosimy wszystkich o skorzystanie z dyspensy ks. Biskupa Tarnowskiego

Zgodnie z zaleceniami KEP, Ciało Pańskie możemy przyjmować na rękę. Ten, kto w taki sposób pragnie przyjąć Komunię św. powinien zadbać o to, by jego dłonie były czyste i pozbawione rękawiczek. Podchodząc do Komunii połóżmy na otwartej prawej dłoni otwartą lewą dłoń i tak obie wyciągnijmy w kierunku kapłana. Po otrzymaniu Ciała Pańskiego wypowiedzmy słowo „Amen”, a następnie spożyjmy Je pozostając przed kapłanem. Dopiero po spożyciu Ciała Pańskiego możemy powrócić na swoje miejsce. Komunię św. podamy najpierw wszystkim pragnącym przyjąć ją na rękę, a następnie udzielimy jej wszystkim pozostałym w sposób tradycyjny.

1. W związku z wprowadzonym w naszym kraju stanem zagrożenia epidemicznego zachęcamy do odpowiedzialnego traktowania zaleceń władz i służb państwowych. Starsi oraz dzieci i młodzież niech pozostają w domach, ograniczając wychodzenie tylko do spraw koniecznych. Zachęcany do sąsiedzkiej pomocy osobom potrzebującym. Łączmy się w tym czasie duchowo z Kościołem korzystając ze środków masowego przekazu i prośmy P. Boga o zmiłowanie i przetrwanie kryzysu.

2. Msze św. będą dzisiaj sprawowane o godz. 7.oo, 8:3o, 10:oo, 12:oo i 16:oo. Po każdej Mszy św. będziemy śpiewać suplikacje prosząc P. Boga o ustanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

3. Nie będzie (do odwołania) Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, Godzinek ani żadnych innych nabożeństw (nie dotyczy codziennych Mszy św.).

4. W czwartek obchodzimy uroczystość św. Józefa oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Msze św. będą sprawowane o godz. 6:3o oraz o godz. 17:oo.

5. Kancelaria parafialna będzie nieczynna aż do odwołania. Kapłani pozostają oczywiście przy swoich obowiązkach, jednak w razie potrzeby prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (tel. 693 783 222).

6. W niedzielę za dwa tygodnie (29 marca) jest planowane (w zależności od sytuacji) spotkanie Rady Parafialnej i zespołu synodalnego.

Ogłoszenia parafialne 08.03.2020

1. Msze św. są sprawowane o godz. 7:oo, 8:3o, 10:oo i 12:oo; o godz. 15:3o Droga Krzyżowa (prowadzi P.O. Caritas), o godz. 16:oo nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, a po jego zakończeniu Msza św. Dzisiaj przy naszym kościele są zbierane ofiary do puszek przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom. Dzieło pomocy „Ad Gentes” wspiera wiele projektów ewangelizacyjnych, medycznych, edukacyjnych i dobroczynnych w około stu krajach świata. Dlatego zachęcamy do wsparcia tego dzieła.

2. W środę o godz. 16:3o Droga Krzyżowa dla dzieci, następnie Msza św. i nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy. Zapraszamy na to nabożeństwo dzieci kl. III z rodzicami.

3. W piątek o godz. 17:oo nabożeństwo Drogi Krzyżowej a następnie Msza św. O godz. 18:3o Droga Krzyżowa dla młodzieży. Zapraszamy na to nabożeństwo uczniów kl. VII. Zachęcamy wszystkich do wspólnego rozważania Męki Pańskiej.

4. W piątek po Mszy św. wieczornej odbędzie się próba chóru.

5. W przyszłą niedzielę składka będzie przeznaczona na cele parafialne.

6. W okresie Wielkiego Postu w zakrystii można nabywać baranki oraz paschaliki na stół wielkanocny; dochód jest przeznaczony na działalność Caritas.