MISJA

Niepublicznego Przedszkola „Ochronki” Sióstr Służebniczek BDNP w Jasieniu

  • Promuje chrześcijański system wartości, oparty na Ewangelii i wskazaniach bł. Edmunda Bojanowskiego, umożliwiający wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny dzieci.
  • Stwarza możliwości rozwoju zainteresowań dzieci.
  • Kształci umiejętności potrzebne dzieciom w życiu codziennym i społecznym.
  • Gwarantuje miłą atmosferę, pełną opiekę i bezpieczeństwo naszym dzieciom.

WIZJA

Niepublicznego Przedszkola „Ochronki” Sióstr Służebniczek BDNP w Jasieniu

  • Przygotowujemy nasze dzieci do korzystania z nowoczesnych form zdobywania wiedzy.
  • Umożliwiamy wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, oraz uwzględniamy w swych działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
  • Wprowadzamy w programie przedszkola zmiany, które są ukierunkowane na dzieci i ich potrzeby umożliwiające wszechstronny rozwój osobowości.
  • Rozbudowujemy bazę plastyczną i muzyczną naszego przedszkola, aby pełniej wspierać rozwój dzieci.