Personel Ochronki

Dyrektor: s. M. Mirietta Florek
Nauczyciel: Marta Mikulska
Pomoc nauczyciela: Danuta Pasich

Numery kontaktowe oraz adresy mailowe Personelu wywieszone są w Przedszkolu.

Zajęcia dodatkowe prowadzą:

 • Maria Gawlik – język angielski
 • Magdalena Tomczyk – zajęcia logopedyczne
 • Przedszkoliada – instruktor Emilian Jewuła – zajęcia ruchowe z piłką

Pozostali pracownicy:

 • s. M. Rafała Matusik – kucharka
 • Krystyna Kantek – pomoc kuchenna

 

Dyżury nauczycieli

Dyrektor Ochronki oraz nauczyciel są do dyspozycji Rodziców każdego dnia w tygodniu po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny spotkania.

Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe w Ochronce są do dyspozycji Rodziców w dni prowadzenia zajęć dodatkowych 15 minut przed czasem rozpoczęcia swoich zajęć oraz 15 minut po zakończeniu zajęć.

 

Rozkład dnia

 • 07:00 – 08:00 Schodzenie się dzieci; zabawy według zainteresowań, z uwzględnieniem pracy wyrównawczej z poszczególnymi dziećmi.
 • 08:00 – 08:10 Wspólne porządkowanie sali – składanie zabawek.
 • 08:10 – 08:20 Zabawy i ćwiczenia poranne.
 • 08:20 – 08:30 Przygotowanie do śniadania.
 • 08:30 – 09:00 Śniadanie.
 • 09:00 – 09:30 Zajęcia programowe o charakterze nauczającym i wychowującym.
 • 09:30 – 10:00 Zabawy dowolne.
 • 10:00 – 11:20 Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie.
 • 11:20 – 11:30 Przygotowanie do obiadu.
 • 11:30 – 12:00 Obiad.
 • 12:00 – 12:15 Modlitwa w kaplicy.
 • 12:15 – 12:30 Toaleta; przygotowanie dzieci do snu.
 • 12:30 – 14:00 Leżakowanie.
 • 14:00 – 14:30 Ubieranie się, toaleta.
 • 14:30 – 15:00 Podwieczorek.
 • 15:00 – 15:15 Refleksja nad własnym postępowaniem.
 • 15:15 – 16:00 Zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawy na świeżym powietrzu. Rozejście się dzieci do domu