Ogłoszenia parafialne 22.05.2022

 1. Msze św. będą dzisiaj sprawowane o godz. 7:oo, 8:3o, 10:oo oraz 12:oo; o godz. 16:oo nabożeństwo majowe i po nim Msza św.
 2. W ciągu tygodnia w kościele codziennie o godz. 18:oo Msza św. i nabożeństwo majowe. Zapraszamy do udziału.
 3. W tym tygodniu w liturgii obchodzimy:
  — we wtorek: wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych
  — w czwartek: wspomnienie św. Filipa Nereusza kapłana
 4. W tym tygodniu przypadają dni modlitw o urodzaje (tzw. dni krzyżowe). Zwyczajem lat poprzednich o godz. 19:oo będziemy się modlić przy krzyżach i figurach przydrożnych:
  — w poniedziałek: przy ul. Wiedeńskiej – Bugaj
  — we wtorek: przy ul. Sądeckiej – Nowa Wieś
  — w środę: przy ul. Klonowej – Skotnica Dolna (zapraszamy członków P.O. Akcji Katolickiej – po zakończeniu Mszy św. odbędzie się tam comiesięczne spotkanie)
  Zapraszamy wszystkich okolicznych mieszkańców do udziału w tej modlitwie. Gromadźmy się wcześniej w wyznaczonych miejscach, aby przed rozpoczęciem Mszy św. odśpiewać Litanię Loretańską. Prosimy także o włączenie się do liturgii (przygotowanie czytań i śpiewów, zapewnienie posługi ministrantów).
 5. W najbliższy piątek rozpocznie się nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, która przypada w niedzielę za dwa tygodnie. Będziemy ją sprawować codziennie wieczorem.
 6. W piątek po wieczornej Mszy św. odbędzie się próba chóru.
 7. W parafii św. Jakuba w Brzesku w dniach od 4 do 5 czerwca br. organizowana jest katechizacja przedmałżeńska w jeden weekend. Zapisy przez stronę internetową parafii św. Jakuba w Brzesku, bądź przez bezpośredni link do formularza zgłoszeń: https://forms.office.com/r/RE00THG6f9
 8. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W tym dniu będziemy obchodzić uroczystość prymicyjną naszego rodaka dk. Filipa Ciury. Święcenia kapłańskie przyjmie on w tarnowskiej katedrze w sobotę 28 maja o godz. 9:oo. Tego samego dnia – już jako kapłan – przybędzie do Parafii. Przywitamy Go przy krzyżu misyjnym na ul. Wiedeńskiej o godz. 17:3o. Zapraszamy PT Parafian wszystkich stanów, zwłaszcza młodzież i dzieci a także rodzinę i bliskich dk. Filipa. Następnie w orszaku przejedziemy do świątyni parafialnej (samochody, rowerzyści i zaprzęgi konne). Zachęcamy Parafian do obecności na trasie przejazdu (ul. Wiedeńska i ul. ks. Mazurkiewicza). W kościele ks. Prymicjant będzie przewodniczył nabożeństwu majowemu. W tym dniu wieczorem nie będzie Mszy św.
  W niedzielę uroczyście przyprowadzimy Prymicjanta do kościoła (w otoczeniu dziewcząt DSM niosących wieniec). Uczestników prosimy, aby zgromadzili się obok jego domu rodzinnego przed godz. 11:oo. Msza św. prymicyjna będzie sprawowana o godz. 11:3o (pozostałe Msze św. jak w każdą niedzielę). Zapraszamy P.T. Parafian do udziału w tej uroczystości. Z błogosławieństwem prymicyjnym związane są odpusty – skorzystajmy z tego daru (pamiętając o wypełnieniu zwyczajnych warunków).
  Prosimy serdecznie o udekorowanie domów i obejść (zwłaszcza na trasie przejazdu), a także figur i krzyży przydrożnych na terenie Parafii. Niech będzie to zewnętrznym wyrazem naszego szacunku dla Chrystusowego kapłaństwa i świadectwem wdzięczności za dar kolejnego powołania z naszej Parafii. Ponawiamy prośbę do mieszkańców ul. ks. Mazurkiewicza numery parzyste, oraz ul. Nowy Świat o pomoc w przygotowaniu kościoła na tę uroczystość i odpowiednim udekorowaniu świątyni i obejścia.
 9. Ze względu na przypadające za tydzień uroczystości prymicyjne doroczne nabożeństwo na cmentarzu i modlitwy za zmarłych odbędą się w niedzielę za dwa tygodnie. Prosimy o uporządkowanie grobów na ten dzień. Po modlitwach na cmentarzu na plebanii odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej i Parafialnego Zespołu Synodalnego. Prosimy członków o obecność.

Komunikat Biskupa Tarnowskiego w związku z Dniem Świętości Życia 2022

Umiłowani Diecezjanie!

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, tj. 25 marca, będziemy przeżywać kolejny Dzień Świętości Życia. Święty Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae (87) stwierdził, że dzień ten jest szczególną okazją, aby ożywić swoją wrażliwość na nienaruszalną wartość ludzkiego życia. To wezwanie zakreśla aktualnie szerszy kontekst, kierując nasze serca także ku ofiarom wojny na Ukrainie. Dlatego w tym roku proszę, aby modlitwą objąć również życie ludzkie zagrożone dramatem wojny. 

Gorąco zachęcam, aby śladem poprzednich lat, podjąć w tym dniu duchową adopcję dziecka poczętego. Polega ona na otoczeniu modlitewną opieką życia ludzkiego, które w łonie matki rozpoczęło swą ziemską historię. Trwająca 9 miesięcy modlitwa jest prośbą skierowaną do Boga o uratowanie życia poczętego dziecka. Szczegółowe informacje dotyczące duchowej adopcji można uzyskać w parafiach.

Centralne obchody Dnia Świętości Życia w naszej diecezji będą miały miejsce w Sanktuarium Świętej Rity w Nowym Sączu. O godzinie 18.00 zostanie tam odprawiona Msza Święta, którą transmitować będzie diecezjalne radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Powierzajmy każde ludzie życie opiece Matki Najświętszej!

Z pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Dzień seniora. 15.04.2018

Druga niedziela po Zmartwychwstaniu Pańskim tj. 15 kwietnia stała się niedzielą spotkania seniorów naszej parafii. To wydarzenie „Dzień Seniora” jest organizowane od kilkunastu lat z księdzem proboszczem Bogusławem Seremetem przez Parafialny

Oddział Akcji Katolickiej w Jasieniu przy kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P, swój wkład i współudział zaznaczyła także Rada Seniorów Gminy Brzesko. Ideą tych spotkań jest także wyrażenie szacunku dla pewnej grupy starszego pokolenia i podkreślenie, że mimo trudnych czasów w jakim przyszło im żyć w czasach totalitaryzmów to potrafili zachować oni swoją wiarę, dziedzictwo i tożsamość.

W ty roku naszych seniorów zaszczycił swoją obecnością burmistrz miasta Brzesko Grzegorz Wawryka, przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Brzesko Maria Kądziołka i przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów w Brzesku Emilia Kamińska. Spotkania to rozpoczęło się słowem wprowadzającym księdza proboszcza, który wyraził radość z tak licznie przybyłych seniorów na to spotkanie, oraz podkreślił więź między starszym i najmłodszym pokoleniem, które także wzięło udział w spotkaniu, a byli to uczniowie IV klasy Publicznej Szkoły Podstawowej. Pan Burmistrz przedstawił naszym seniorom z jakich mogą korzystać udogodnień i przywilejów w naszej gminie, aby aktywnie i przyjemnie spędzać czas w swoim wieku i wymienił między innymi propozycje powstałego „Domu Seniora”, w którym to mają odbywać się zajęcia rekreacyjne, porady lekarskie i wydawanie posiłków. Dom ten powstał w pomieszczeniach budynku SANEPIDU.

Spotkanie to miało swój program na który to składały się takie punkty jak: występ wspomnianych dzieci, poczęstunek, wspólne rozmowy i biesiadowanie.

Część artystyczną zaprezentowały dzieci szkolne, a tematem były: „Zwyczaje Wielkanocne”, a więc temat jakże aktualny, przypomniane zostały różnego rodzaju obrzędy związane z budzącym się życiem przyrody, pomyślności w gospodarstwie, przyjmowaniem chodzących po wsi kurem i jakże wszystkim znanym Śmingusem-Dyngusem, a przede wszystkim największej prawdy, że Pan Jezus Zmartwychwstał. Całość tych tradycji i zwyczajów przekazana została w formie wiersza rymowanego i wyśpiewanej piosenki. Po występie dzieci zostały nagrodzone oklaskami, a Pan Burmistrz w dowód uznania wręczył im słodycze.

W części dyskusyjnej głos zabrała Przewodnicząca Rady Seniorów Maria Kądziołka, która przedstawiła seniorom t.zw. „Kopertę Życia”, która może przysługiwać każdemu po 60-roku życia, „60+”. Ta karta ma posłużyć pomocą, w nagłych wypadkach, kiedy zostanie wezwany lekarz, lub karetka pogotowia, aby w tej karcie znalazły się wszelkie informacja na temat naszego zdrowia, a więc przebyte choroby, zażywane leki, i aby na podstawie tych pewnych danych została udzielona szybka pomoc lekarska. Ta Koperta Życia powinna mieć w domu stałe miejsce jak lodówka, czy koło telefonu. Chcąc otrzymać taka „Kopertę” trzeba wypełnić deklarację wpisując stosowne dane osobiste, gwarantowane jest wszelkie bezpieczeństwo odnośnie naszych danych osobistych i stanu naszego zdrowia. Dalej Pani przewodnicząca przedstawiła zorganizowane rekreacje i imprezy w plenerze oraz możliwość tanich wyjazdów i wycieczek do atrakcyjnych miejsc.

Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów podzieliła się informacją o organizowaniu zabaw tanecznych, sylwestrowych i licznych wyjazdów, a wszystko to w bardzo przystępnych cenach jak na finanse emerytów i rencistów.

Głos w dyskusji zabrał sołtys wsi Jasień Leszek Klimek, który udzielił krótkich informacji na temat interesujących aktualnych spraw związanych z naszą wsią, m.in. wspomniał o zbliżającym się pikniku jaki ma organizować OSP Jasień, a którego dochody zostaną przeznaczone na dalsze sprawy związane z chodnikiem na naszym cmentarzu parafialnym, wspomniał także o obchodach 100- leci rocznicy niepodległości naszej ojczyzny.

Całe spotkanie odbywało się w miłej atmosferze seniorzy zostali obdarowani symbolicznymi upominkami jakim był obrazek z błogosławieństwem domowym, opaska odblaskowa i torba na podręczne zakupy w której znajdowała się gazetka parafialna wydawana przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej .Było to pożyteczne spotkanie, które zostało zakończone wspólnymi podziękowaniami i piosenkami biesiadnymi.

 

Prezes POAK Jasień Kazimierz Babicz