W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia dokonujemy rozliczeń podatkowych. Polskie prawo daje możliwość przekazania 1,5% naszego podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. Wielkość podatku nie ulega zmianie –decydujemy jedynie o jego przeznaczeniu. Caritas Diecezji Tarnowskiej zwraca się z prośbą do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe o przekazanie w tym roku 1,5% należnego podatku na jej cele. Ci którzy w latach ubiegłych zadeklarowali już przekazanie podatku na Caritas nie muszą nic zmieniać w swoich zeznaniach podatkowych.